Kiedy można założyć roszczenie o uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko

Konieczność płacenia alimentów jest dla wielu osób dużym obciążeniem, z którym trzeba się borykać przez długi czas. Istnieją jednak okoliczności, w których można się odwołać od tego obowiązku. Kiedy może mieć to miejsce?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci przestaje być bezwzględny, gdy dziecko osiągnie pełnoletność. Wedle polskich przepisów alimenty przysługują dziecku, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jednak istnieje możliwość uchylenia obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy pełnoletnie dziecko nie dokłada należytych starań, by znaleźć źródło samodzielnego utrzymania. Jeżeli więc dziecko nie podejmuje żadnych czynności, które mogłyby przybliżyć je do możliwości wykonywania zawodu (w co włącza się również ukończenie studiów lub kursów zawodowych czy liceum dla dorosłych), powstaje furtka dla uchylenia alimentów.

Warto przy tym wspomnieć, że również dzieci, które podjęły naukę na uczelni wyższej również powinny być w stanie podjąć pracę zarobkową; w takim przypadku również można złożyć powództwo o uchylenie alimentów, które ma duże szansę powodzenia, jeżeli sytuacja finansowa rodziców jest ciężka.