Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów?

Samotni rodzice, których dzieciom przysługują alimenty często stwierdzają, że wpłacana na ich rzecz comiesięcznie kwota nie jest wystarczająca, by w pełni pokryć ich potrzeby. Wówczas rodzice często rozważają wniesienie powództwa o zwiększenie alimentów. Jakie są motywacje występowania o zwiększenie alimentów, które mogą zostać uznane przez sąd za zasadne? Temu przyjrzymy się w tym artykule.

O podwyższenie alimentów możemy wystąpić jeżeli sytuacja finansowa osoby opiekującej się dzieckiem uległa pogorszeniu i/lub wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb dziecka zwiększyły się. Oznacza to w praktyce, że zazwyczaj o zwiększenie alimentów występuje się, gdy dziecko rozpoczyna edukację lub wybiera się na studia.

Niezbędnym argumentem, którego trzeba użyć w celu przedstawienia zasadności powództwa są dokumenty potwierdzające zwiększenie potrzeb finansowych związanych z utrzymaniem dziecka. Mogą być to między innymi paragony za podręczniki szkolne, ubrania i inne przedmioty i usługi, które mają umożliwić dziecku zaspokojenie najważniejszych potrzeb życiowych, wśród których na czoło wychodzi zazwyczaj edukacja.

Należy przy tym wziąć pod uwagę oczywiście możliwości finansowe osoby obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym – oczywiste jest, że nie uzyskamy alimentów większych niż niezbędne do zaspokojenia najważniejszych potrzeb życiowych dziecka.