Jak przeprowadzić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest bardzo często ostatnim kołem ratunkowym dla osób poważnie zadłużonych. Upadłość konsumencką mogą przeprowadzić osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są w stanie spłacić wszystkich należności, które zostały na nią nałożone. Dotyczy ona między innymi osób mających obowiązek alimentacyjny, z którego nie są w stanie się wywiązywać lub niespłacone kredyty w banku. Wówczas rezygnuje się z prowadzenia indywidualnego postępowania dotyczącego spłacenia należności wobec poszczególnych wierzycieli i dąży się do spłacenia wszystkich należności w ramach jednego postępowania. Likwiduje się wówczas część lub całość majątku konsumenta.

Trzeba przy tym pamiętać, że sąd może znaleźć szereg przyczyn, dla których wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony. Może tak się stać między innymi jeżeli niewypłacalność konsumenta została spowodowana w całości lub w dużej części przez jego nieprzemyślane działania lub lub jeżeli konsument zataił przez sądem źródła dochodu. Innymi słowy, najważniejszym obowiązkiem konsumenta będzie udowodnienie, że jest osobą rzetelną i uczciwą, której zadłużenie jest spowodowane przede wszystkim przez niefortunne dla niego okoliczności.